INTERNATIONAAL OPEN ALKMAARS JUDO TOERNOOI, 9 OKTOBER

13,50

Datum: Zondag 9 oktober 2022

VOOR WIE? OUDSTE SELECTIE JUDOKA’S

Plaats:

Sportcomplex Hoornse Vaart

Hertog Aalbrechtweg 4

1823 DL Alkmaar

 

Leeftijden en gewichtklassen:

Boys:

Born:07/08/09 U15(-38) U15(-42) U15(-46) U15(-50) U15(-55) U15(-60) U15(-66) U15(+66)

Born:04/05/06 U18(-55) U18(-60) U18(-66) U18(-73) U18(-81) U18(-90) U18 (+90)

Born:01/02/03 U21(-60) U21(-66) U21(-73) U21(-81) U21(-90) U21(-100) U21(+100)

 

Girls:

Born:07/08/09 U15(-36) U15(-40) U15(-44) U15(-48) U15(-52) U15(-57) U15(-63) U15(+63)

Born:04/05/06 U18(-44) U18(-48) U18(-52) U18(-57) U18(-63) U18(-70) U18(+70)

Born:01/02/03 U21(-48) U21(-52) U21(-57) U21(-63) U21(-70) U21(-78) U21(+78)

 

De wedstrijdsecretaris behoudt zich het recht voor om categorieën samen te voegen en/of te verwijderen. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd.

Ompoulen is op de toernooi dag zelf mogelijk tegen betaling van € 5,00.

Deelnemerskaarten en coachkaarten:

Deze zullen op de toernooidatum aan de verenigingen ter beschikking worden gesteld.

Weging:

Op zaterdag 23 oktober 2020 is er van 15:00 tot 16:00 mogelijkheid tot wegen in Sportcomplex Hoornse Vaart. Weegtijden voor zondag 24 oktober worden via onze website gecommuniceerd. Bij de weging vindt eveneens controle plaats van het judopaspoort en het betaalbewijs lidmaatschap JBN. Een judoka mag zich twee keer melden bij de weging. Overschrijding van het gewicht met meer dan 200 gram heeft direct overschrijving naar een hogere gewichtsklasse en extra kosten (€ 5,00) tot gevolg.

Aanwezigheid:

Men wordt geacht 30 minuten voor aanvang van de poule gereed te zijn, om de organisatie de gelegenheid te geven eerder te beginnen met de wedstrijden indien het toernooiverloop dit toelaat.

Danpunten:

Het is mogelijk danpunten te laten registreren. Hiertoe dient de judoka zich minimaal 30 minuten voor aanvang van de wedstrijden te melden bij de hoofdjurytafel, duidelijk zichtbaar in de zaal.

Aansprakelijkheid:

Deelname is op eigen risico. Stichting Internationaal Open Alkmaars judotoernooi of haar vrijwilligers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk zoals voor blessures, of voor het in ongerede raken van eigendommen tijdens, vooraf of na afloop van het toernooi.

Bondsnummer

Voer je bondsnummer in:
(alléén invullen als je lid van de judobond bent)

Artikelnummer: N/B Categorie:

Beschrijving

Internationaal Open Alkmaars judo toernooi

Op dezelfde dag als de clubkampioenschappen bij Beentjes Judo Sport

Datum: zondag 9 okt 2022
Tijdstip  v.a. 8:00 uur
Locatie: Sporthal de Hoornsevaart
Adres: Hertog Aalbrechtweg 4, 1823 DL, Alkmaar
  • Voor -15 jaar, -18 jaar, -21 jaar

Om poulen op het toernooi is mogelijk tegen betaling van 5,= euro contant.

  • Op dit toernooi zijn dan-punten te behalen voor je zwarte band.

Extra informatie

Jongen meisje

J, M

Gewichtsklassen jongens 2008 2009 2010

N.V.T., U15(-38), U15(-42), U15(-46), U15(-50), U15(-55), U15(-60), U15(-66), U15(+66)

Gewichtsklassen meiden 2008 2009 2010

N.V.T., U15(-36), U15(-40), U15(-44), U15(-48), U15(-52), U15(-57), U15(-63), U15(+63)

Gewichtsklassen jongens 2005 2006 2007

N.V.T, U18(-55), U18(-60), U18(-66), U18(-73), U18(-81), U18(-90), U18 (+90)

Gewichtsklassen jongens 2002, 2003, 2004

N.V.T, 60, 66, 73, 81, 90, 100, +100 kg