ADIDAS – INTERNATIONAAL RESIDENTIE JUDO TOERNOOI 13 NOVEMBER

16,00

ZATERDAG 13 EN ZONDAG 14 NOVEMBER 2021
Sportcampus Zuiderpark
Mr. P. Droogleever Fortuynweg 22
2533 SR Den Haag

Op zaterdag 13 en zondag 14 november 2021 organiseert Judo Club Lu Gia Jen voor de achtste maal het Adidas-Internationaal Residentie Judotoernooi. De inschrijving staat open voor jongens/meisjes en dames/heren geboren in 2012 of eerder die lid zijn van een bij de JBN of bij de EJU/IJF aangesloten club.

Wissen

Bondsnummer

Voer je bondsnummer in:
(alléén invullen als je lid van de judobond bent)

Artikelnummer: #LUGIAJEN Categorie: Tags: , , ,

Beschrijving

ZATERDAG 13 EN ZONDAG 14 NOVEMBER 2021
Sportcampus Zuiderpark
Mr. P. Droogleever Fortuynweg 22
2533 SR Den Haag

Op zaterdag 13 en zondag 14 november 2021 organiseert Judo Club Lu Gia Jen voor de achtste maal het Adidas-Internationaal Residentie Judotoernooi. De inschrijving staat open voor jongens/meisjes en dames/heren geboren in 2012 of eerder die lid zijn van een bij de JBN of bij de EJU/IJF aangesloten club.

Zaterdags zullen de wedstrijden voor de leeftijdscategorieën -12 jaar en -15 jaar tussen 09.00 en 17.30 uur plaatsvinden. Voor de judoka’s geboren in 2004 en eerder (zo mogelijk onderverdeeld in laatste jaars -18 jaar, -21 jaar en senioren) starten de wedstrijden om 18.30 uur. Indien er in een categorie bij de wedstrijden op zaterdag 13 november 2020 te weinig deelnemers zijn ingeschreven, kan de organisatie overgaan tot het op verantwoorde wijze samenvoegen van categorieën.

Judoka’s geboren in 2007 mogen desgewenst voor wedstrijden op beide toernooidagen (categorie -15 jaar èn het JBN meetmoment) worden ingeschreven. Bij het JBN meetmoment op zondag zullen uiteraard geen leeftijds- of gewichtscategorieën worden samengevoegd.

Plaats:
Sportcampus Zuiderpark, Mr. P. Droogleever Fortuynweg 22 te 2533 SR Den Haag

Aanvang:
Weging zal beide dagen worden opengesteld vanaf 07.15 uur, terwijl de eerste wedstrijden om 09.00 uur zullen beginnen. Uiterlijk één week voor het toernooi ontvangen de deelnemende verenigingen/sportscholen de weeg- en aanvangstijden.

Aantal matten:
8 matten

Aantal deelnemers:
Naar verwachting 1500 judoka’s, verdeeld over twee wedstrijddagen.

Weging:
Voor de wedstrijden op zaterdag vindt de weging plaats op de wedstrijddag en is deze voor elke deelnemer verplicht. UITSLUITEND voor deelnemers aan het meetmoment op zondag, bestaat de mogelijkheid zaterdags tussen 18.30 en 19.30 uur te wegen. Dit is optioneel, waarbij zondags een controle weging kan plaatsvinden op basis van de IJF-5% regel. Maakt de judoka gebruik van de weging op zaterdag, dan komt daarmee de mogelijkheid op zondag te wegen te vervallen ! De weegschalen zijn geijkt en het aangegeven gewicht is beslissend.

Gewichtswijzigingen:
Wijzigingen in opgegeven gewicht kunnen tot 7 november 2021 kosteloos via mail info@adidas-irjt.nl worden doorgegeven.
Een gewichtswijziging nà 7 november 2021 is alleen mogelijk op de wedstrijddag tegen betaling van € 2,00 per judoka.

Uitsluiting:
Ingeschreven judoka’s die geen bondspaspoort en/of geen geldige JBN-lidmaatschapskaart kunnen tonen, of waarvan de gegevens uit het paspoort niet overeenkomen met de opgegeven gegevens, kunnen van deelname worden uitgesloten.

Danpunten:
Voor JBN-leden met een “oranje kaart”, bestaat de mogelijkheidtijdens dit toernooi danpunten te registreren.

Wedstrijdsysteem:
Let op: voor alle leeftijdscategorieën wordt het wedstrijdsysteem met dubbele eliminatie gehanteerd, dus altijd minimaal twee wedstrijden. Indien er minder dan zes judoka’s in een gewichtsklasse zijn, zal het bijbehorende poulesysteem worden gehanteerd. Voor deelnemers in de leeftijdscategorie -17 jaar (geboren 2005, 2006, 2007) geldt dit toernooi als één van de JBN-meetmomenten /selectie criteria voor deelname aan het internationale traject categorie -18 jaar in 2022. De wedstrijden worden volgens het systeem van dubbele eliminatie gehouden.

Prijzen:
In alle leeftijdscategorieën zijn per gewichtsklasse een 1e, een 2e en twee 3e prijzen beschikbaar.

Sluitingsdatum:
Alle inschrijvingen dienen 1 november 2021 in het bezit te zijn van het secretariaat. De inschrijving sluit echter eerder bij het bereiken van het maximaal aantal deelnemers dat door de organisatie bij het betreffende programma onderdeel op zaterdag gestelde is.Het JBN-meetmoment op zondag 14 november 2021 kent geen limitering, echter de uiterste inschrijfdatum dient in acht genomen te worden.

Deelnemerskaarten:
De deelnemerskaarten worden op de dag van het toernooi uitgereikt. Indien nog geen betaling van het inschrijfgeld heeft plaatsgevonden
worden de deelnemerskaarten niet afgegeven.

Coachkaarten:
Per club wordt voor iedere 6 judoka’s een coachbandje verstrekt, met een maximum van drie bandjes per club. Tijdens het toernooi dient het
coachbandje duidelijk zichtbaar gedragen te worden.

Schade:
De wedstrijdorganisatie is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade in welke vorm dan ook.

Accommodatie:
Sportcampus Zuiderpark biedt plaats aan ongeveer 750 toeschouwers. In de Sportcampus is tevens een horecavoorziening.

Toegangsprijs:
De toegangsprijs voor belangstellenden bedraagt € 3,00, echter tot en met 12 jaar gratis toegang.

Communicatie:
Wedstrijdsecretariaat Residentie Judotoernooi t.a.v. Hugo de Haan
Van Rijslaan 26
2625 KX Delft
+31 6 40229518
email info@adidas-irjt.nl

Extra informatie

Datum

Datum, 13 november 2021, 13 én 14 november 2021

Jongen of Meisje

Jongen of meisje, Jongen, Meisje

Geboortejaar

Geboortejaar, 2010-2011-2012, 2007-2008-2009, 2001 t/m 2004, 2000 en eerder

Gewichtsklasse meisjes

Gewichtsklasse meisjes, -22, -25, -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78

Gewichtsklasse jongens

Gewichtsklasse jongens, -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100

Andere suggesties…

  • Alkmaar Open 2019

    32e Open Alkmaarse Judo Kampioenschappen 24 oktober.

    13,50